Alle producten op deze website dragen bij aan een positieve, stimulerende leefomgeving voor mensen met dementie. In een positieve en stimulerende omgeving ervaren mensen met dementie dat de kwaliteit van leven langer in stand blijft en zelfs kan verbeteren. De producten ondersteunen bij het beter omgaan met beperkingen en onderhouden van warm en betekenisvol sociaal contact met familie en verzorgers en bevordert het emotionele evenwicht. De stemming verbetert en angsten nemen af.