stip1
stip4

Kennisplatform over

Technologie in Zorg & welzijN

Als docent ben je op zoek naar hoe je je onderwijs én actueel kunt houden én gebruik kunt maken van mooie materialen die er zijn én wil je je eigen draai aan je lessen geven. Deze blog verwijst je naar een aantal inspirerende sessies van het kennisfestival.  

 

Hoe geef je zorgtechnologie een plek in jouw lessen? Heb je het al eens gedaan? Jouw eigen lessen bekeken door een innovatieve en/of technologische bril? Ben je nog ‘up to date’ in de kennis die je deelt? Benoem je in je lessen over het meten van de bloeddruk ook de mogelijkheid tot thuismonitoring en de actieve bijdrage van zorgvragers hierin? Besteed je in je lessen communicatie aandacht aan online communiceren? Zomaar twee voorbeelden. Jolanda van Til geeft je in haar sessie meer ideeën om zorgtechnologie een plek in je onderwijs te geven. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/jolanda-van-til/  

 

Zorgtechnologie gaat pas echt leven bij studenten als het écht om iets gaat. Lieke Helmes, projectleider van de belangenbehartigersgroep Toegankelijk Zwolle zet zich met bijna veertig vrijwillige ervaringsdeskundigen in voor een toegankelijke en inclusieve samenleving. Juist ook op scholen wil Lieke aan de slag om samen met de ervaringsdeskundigen ervaringen te delen. Mooi daarin is hoe technologie een belangrijke rol speelt in het realiseren van die toegankelijke en inclusieve samenleving. De toegevoegde waarde van technologie wordt vanuit de ervaringen van de ervaringsdeskundigen dan echt duidelijk. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/lieke-helmes/  

 

Zoek de samenwerking op met een zorgorganisatie. Tim Idema en Robin Kleinherenbrink vertellen je in hun sessie over hoe ze in de praktijk vorm hebben gegeven aan het keuzedeel zorg en technologie. Studenten en cliënten gaan elkaar leren kennen. De student krijgt een beeld van de cliënt en wat daarin wensen zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren. Samen wordt gekeken hoe een technologische toepassing hierin van toegevoegde waarde kan zijn. Waardevol voor alle betrokkenen! Een pilot die smaakt naar meer… https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/tim-idema-robin-kleinherenbrink/  

 

Naast zorgtechnologie kun je natuurlijk ook denken aan hoe technologie kan helpen om mooi onderwijs te realiseren. De inzet van een immersive room is daarin nieuw. Laat je verrassen en inspireren door Harald Geerts en Isabel Bekman in de mogelijkheden hiervan. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/ronald-uittenbroek-jobke-wentzel/  

 

De toekomst van de zorg 

 

Waar gaat het met de zorg naar toe? Wat zal er mogelijk zijn? Soms zou je vooruit willen kijken om te weten hoe het zorglandschap er uitziet over 20 jaar om te weten wat dit nu van ons vraagt. Er zijn wel ideeën over hoe die toekomst eruit kan gaan zien. Vooruitlopend op wat er nu gebeurt, wat we daarvan vinden en ontwikkelingen waarvan we in de toekomst denken dat het mogelijk zal zijn. We nemen je mee in een aantal visies op die toekomst.  

 

‘Digitaal is het nieuwe normaal in zorg en welzijn’, zegt Aline Poolen. De tijd van nu laat ons zien waar het in de zorg naar toe gaat: zorg op afstand, inzet van technologie om zorg überhaupt mogelijk te maken. Het werk van de professional wordt hierdoor meer uitdagend. Vanuit een praktijkvoorbeeld laat Aline je zien hoe zorgtechnologie burgers met een begeleidingsvraag kan ondersteunen. Dit vraagt om een nieuwe taal, over een andere kijk op zorg en welzijn, op zelfredzaamheid. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/aline-poolen/  

 

Hoe gaan we straks zorg verlenen als we 40.000 mensen tekort komen? Hoe houden we de medewerkers gezond? Kunnen de AH en Jumbo hier dan iets in betekenen? Lucien van Engelen neemt je mee op reis door de grote veranderingen waar we samen voor staan. Of … al in zitten. Partijen van buiten de gezondheidszorg staan te trappelen om hierin iets te betekenen.  https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/lucien_engelen/  

 

Futurist Richard van Hooijdonk heeft een beeld over hoe de nieuwste technologieën onze manier van leven, werken en zakendoen beïnvloeden. Hij heeft ook een beeld van wat dit betekent voor de gezondheidszorg. Zorgtaken worden overgenomen door digitale zorgverleners en ziekenhuizen maken plaats voor intelligente e-health toepassingen. Maar er is meer! Bekijk de sessie van Richard en realiseer je dat de toekomst nu al bestaat. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/richard-van-hooijdonk/ 

 

Marian Adriaansen gaat in op de beloften van technologie. Corona laat zien dat patiënten thuis ‘doktertje kunnen spelen’. Maar wat speelt er nu in de zorg? Wat is de belofte van technologie? Grotere zelfredzaamheid, vitaliteit en levensgeluk. Ontzorgen en/of minder overbelasting van de mantelzorg. Minder inzet van personeel. Betere kwaliteit van zorg en besparing van kosten. Dat is nog al wat! Maar welke problemen los je er werkelijk mee op? Hier onderzoek naar doen is nodig om inzet in de toekomst goed en zorgvuldig te kunnen doen. Na de toekomstscenario’s uit de sessies die hiervoor genoemd, met deze sessies even met beide benen op de grond wellicht. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/marian-adriaansen/  

 

 

Zorgtechnologie: betrek de patiënt erbij. Altijd!  

 

Wanneer je technologie in zorg en welzijn gaat inzetten is het ontzettend belangrijk om de patiënt of de zorgvrager daarbij te betrekken of deze te horen. Dit besef wordt steeds meer duidelijk. En dan lijkt dat wellicht makkelijk ‘betrek de patiënt’, maar hoe doe je dat dan? Het perspectief van de patiënt of de zorgvrager is het uitgangspunt om keuzes te maken, om toepassingen of oplossingen te ontwerpen. Het patiëntenperspectief helpt om een antwoord te hebben op de ethische vragen die er zijn. De sessies die hieronder worden beschreven geven een antwoord op de vraag ‘Hoe betrek ik patiënten’?  

 

‘Patiënten kunnen de zorg beter maken!, zegt Anne-Miek Vroom. De zorg staat voor grote uitdagingen op het gebied van betaalbaarheid, arbeidsmarkt en betekenisvol werk. Waar in andere sectoren klantgedreven wordt ontworpen, wordt dat in de zorg te vaak nog nagelaten. En dat terwijl gelijkwaardig samenwerken met patiënten, naasten en andere relevante betrokkenen van grote waarde is voor de kwaliteit van zorg. Haar persoonlijke voorbeelden, voorbeelden en werkzaamheden vanuit Stichting Ikone bieden inspiratie om hier vorm aan te geven. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/anne-miek-vroom/  

 

Zorginnovaties moeten dus aansluiten bij de echte vraag en behoeften van cliënten. Maar hoe neem je alle betrokkenen actief mee in het ontwerpen van al die apps, sociale robots, VR-simulaties, enzovoorts? En is een digitale gadget wel de oplossing? Job van ’t Veer neemt je mee in het onderwerp mensgericht ontwerpen als benadering voor succesvolle (digitale) innovatie in zorg en welzijn. De context doet er toe! Maak kennis met deze benadering en voel je uitgenodigd hier iets mee te doen. Doen is het nieuwe denken. Probeer en cocreër. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/job-van-t-veer/  

 

Het zal je maar overkomen dat alles, maar dan ook alles van het ene op het andere moment niet meer vanzelfsprekend wordt, omdat je ziek wordt. Petra Hes heeft dit aan den lijve ervaren en weet wat technologie en innovatie kan betekenen voor het herstel. De nieuwste technologieën hebben haar letterlijk stappen vooruit leren maken. Haar ervaring is dat veel mensen niet weten wat er allemaal mogelijk is. Daarom gunt zij anderen haar haar verhaal, om te weten wat kan en om mensen richting te geven in de zoektocht die kan ontstaan, wanneer alles zomaar anders is. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/petra-hes/ 

 

Zorgprofessionals ervaren dat mensen hun wensen en vragen veel helderder en scherper hebben. De zorg moet bij hen passen. Je wilt je leven leiden zoals jij dat wilt. Het individu als regisseur van zijn eigen leven. Mirella Minkman beschrijft dit als één van de trends in de langdurige zorg. Hoe geef je hier vorm aan en hoe kan technologie daarin ondersteunend zijn? De sessie geeft een overzicht van de trends en hoe Vilans werkt aan projecten gericht op mensgedreven technologie en hoe kennis zo ontsloten kan worden, zodat zij bruikbaar is voor de praktijk. https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/mirella-minkman/  

Gekoppelde video's

Deel dit artikel

Waarom partner worden?

Door samen met de andere partners het Kennisfestival mogelijk te maken zorg je voor het vergroten van de kennis over de kansen en mogelijkheden die technologie biedt in zorg en welzijn voor professionals als studenten. Door kennis te vergroten wordt bijgedragen aan de bewustwording, acceptatie en adoptie van technologie.

En belangrijk! Alleen partners blijven toegang houden tot het leerplatform wat na het Technologie, Zorg en Welzijn festival op 18 maart blijft bestaan. Zodat ze alle opnames van sessie terug kunnen kijken, gebruik kunnen blijven maken van andere materialen op de site en zo het platform kunnen inzetten in hun opleidings- en ontwikkeltrajecten voor studenten en zorgprofessionals.

Wil je ook partner worden om zo te helpen om kennis te vergroten en zo bij te dragen aan de bewustwording, acceptatie en adoptie van technologie? En toegang te krijgen tot het leerplatform na 18 maart? Neem even contact op met Miranda Pol om de mogelijkheden te verkennen m.pol@tza.nu