stip1
stip4

Kennisplatform over

Technologie in Zorg & welzijN

De verandering en vernieuwing van technologie gaat sneller en sneller. Hoe ga je als organisatie hiermee om en wat is ervoor nodig om mee te gaan met deze vernieuwingen en veranderingen? Leiderschap en aan de slag vanuit een intrinsieke waarom is heel belangrijk, zie hieronder. Echter, om de verandering te bewerkstelligen zijn ook bepaalde processtappen nodig, samen met de patiënt/cliënt, maar ook met de medewerkers binnen de organisatie. Is de sociale kant van innovatie nou gesneden koek en wil je concreet weten wat er allemaal kan, dan is er ook veel te vinden en te ontdekken. Kijk hieronder verder en word vanuit het waarom geïnspireerd en ontdek hoe en hoe en wat ook gerealiseerd kunnen worden.

Met onderstaande tips en de bijbehorende filmpjes kun je ervoor zorgen dat onderstaande quote voor jouw organisatie niet zal gelden:

“Nieuwe Technologie + Oude Organisatie = Dure oude organisatie”

Tip 1: Innoveren vanuit het waarom

Om te kunnen innoveren en veranderen is draagvlak nodig, niet alleen bij het bestuur maar binnen de gehele organisatie. En om draagvlak te creëren is goed leiderschap vereist. Het middenkader heeft hierin een cruciale rol. Zij geven leiding aan de medewerkers en begeleiden de processen. Tijdens dit webinar zullen Arno en Roos Spitters ingaan op het belang van goed leiderschap. In dit webinar gaan ze in hoe er draagvlak en de intrinsieke motivatie gerealiseerd kan worden bij het (zorg)personeel. Hierbij gaan ze in op het belang van psychologische veiligheid. Dit webinar is relevant voor de zorg- & welzijn professional. Wil je meer informatie over het leiderschapsprogramma kijk dan op: Waard Om Voor Te Werken

GOED LEIDERSCHAP. VOORWAARDE OM INNOVATIES WERKEND TE KRIJGEN

Tip 2: Innoveren is gedrag veranderen

Bij het implementeren van zorgtechnologie zal ook het dagelijks leven van de professional en de patiënt/cliënt veranderen en dus wordt er ook ander gedrag gevraagd. Denk hierbij aan het model van Knoster (1991): unfreeze van huidig gedrag, move naar nieuw gedrag en refreeze van het nieuwe gedrag. Voor het unfreeze is acceptatie voor de nieuwe zorgtechnologie nodig. Hiervoor is juist een goed verhaal nodig. Bestaat er een blauwdruk voor implementatie, en welke aanpak werkt? Kijk.

INNOVATIE EN HOE JE HET EEN STAP VERDER KRIJGT IN DE ORGANISATIE

Wat in ieder geval belangrijk is, is het erover praten, praat over morgen, deel je visies over morgen. Hoe kunnen de mensen, die aan de professional zijn toevertrouwd, ondersteund worden om zo zelfredzaam mogelijk te worden? In welke situaties zouden hulpmiddelen (zorgtechnologie) kunnen worden ingezet? Is er support, collega’s, kennisdragers, digicoaches die gebeld kunnen worden om mee te denken? Hoe weet men wat er allemaal is en kan? Wat is er nodig voor de professional om daadwerkelijk hulpmiddelen in te zetten? Praat er over in het team, en in de organisatie. En als er dan bedacht wordt om te veranderen, zorg dat ervoor dat je weet wat er anders moet en ga dat proberen; “professioneel prutsen”. Vanuit de gedragswetenschap is bekend dat het beter is om leerdoelen te stellen dan prestatiedoelen.

DIGITAAL IS HET NIEUWE NORMAAL IN ZORG EN WELZIJN

Tip 3: Concrete stappen

Hoe maak je verandering en verbetering concreet? ’s Heeren Loo doet dat door drie simpele vragen te stellen waarbij de individuele cliënt centraal staat: “Waar loop je tegenaan tijdens een dag?”, “Wat wil je morgen echt anders?”, en “Waar droom je van?”. Deze aanpak levert  veel informatie op. Vervolgens wordt deze informatie geanalyseerd en met de uitkomsten zijn kan men aan de slag gegaan. Hoe dat er concreet uitziet, de dialoog, het ontwikkelen en het borgen samen met de cliënt, is te zien in de volgende webinar.

VAN INSPIRATIE NAAR DAADKRACHT

Daarbij is het heel belangrijk om als professional de cliënt/patiënt mee te nemen is wat er allemaal kan. Technologische verandering gaan namelijk veel sneller dan de mens kan bijbenen. Er kan al ontzettend veel zo blijkt uit ook uit de volgende presentatie, zoals het installeren van sensoren om op afstand te monitoren. Neem als professional de cliënt mee in wat het kan bieden. In deze presentatie vanuit Naast, een bedrijf dat zich ontwikkelde van callcenter tot een digitaal zorgbedrijf, komen talloze andere voorbeelden van een elektronisch patiëntendossier tot en met allerlei oplossingen voor zorg op afstand langs. Wat is er al? Hoe ziet de toekomst eruit? En hoe zorg je voor succesvolle implementaties? Alleen lukt het zeker niet, verandering komt alleen tot stand als je het samen doet, met alle lagen en facetten van de organisatie.

WAT IS ER AL…EN WERKT GEWOON!

Hoe je het ook wend of keert, innoveren is altijd maatwerk. Iedere organisatie is anders georganiseerd en kent een andere geschiedenis. Echter, de route die iedere organisatie neemt is toch wel vergelijkbaar. In de KIEDO-methode komt dit goed naar voren: kennis, ideeën, experimenteren, democratiseren en organiseren. Kom in de volgende video erachter deze stappen. Het kan je helpen bij een succesvolle start met innovatie.

SUCCESVOL STARTEN MET INNOVEREN

Tip 4: Concrete voorbeelden van technologische innovatie

Het Slingeland ziekenhuis is een mooi voorbeeld waar ze vanuit een zorgvisie met digitalisering bezig zijn. Met het model van de gezondheidspiramide wil het ziekenhuis de gezondheid van de burgers verbeteren. Cure, care en welzijn moeten elkaar daarin versterken en (informatie)technologie moet daarin ondersteunen. Denk hierbij aan concrete als één triage knooppunt Acute Zorg Achterhoek, het zorgportaal, zorg “InBeeld” en de gezondheidspiramide met de disruptie op data, dossier, financiën en integrale capaciteit management. Dit gaat altijd in samenwerking met andere zorgaanbieders. Kijk hier verder en leer van Het Slingeland.

HOE BOUW JE EEN NIEUW (DIGITAAL) LANDSCHAP EN WAT ZIJN DE DO’S EN DON’T IN ZO’N LANGJARIG TRAJECT

Hele concrete technologie die de patiënt/cliënt en de professionals kan helpen is de verbindende software OZO-concept. In deze video wordt uitgelegd hoe het werkt en wat het voordeel is voor alle samenwerkende partijen.

SAMENWERKEN IS DE ZORG VAN ONS ALLEMAAL

Alle uitdagingen zijn bekend. In deze laatste video over organisaties en technologie meer de focus op processen, want de zorg en welzijn is een aaneensluiting van processen. Daarom deze expert in processen die uitlegt hoe met de focus op en kennis van processen de zorg ook verbeterd kan worden.

80% VAN ZORG IS LOGISTIEK, MAAR NIET VOOR MIJN PROCES!

Tip 5: Financieren van Innovatie en Technologie

We hebben te maken met een groeiend tekort aan zorgpersoneel en stijgende zorgkosten (BRON RIVM VWS?). Nieuwe vormen van werken, lees sociale innovaties, en technologische innovaties kunnen (deels) de oplossing zijn voor deze groter wordende uitdagingen in de sector zorg en welzijn. Gelukkig hebben Zorgprofessionals en andere actoren in zorg en welzijn innovatieve ideeën genoeg, maar hoe selecteren we de beste innovaties en hoe financieren we deze? Hieronder meerdere video’s die je hierbij zullen helpen en inspireren. In de volgende video heel concreet welke ideeën en voorbeelden van innovaties en wat succesfactoren en valkuilen zijn bij het gefinancierd krijgen van deze vernieuwingen.

HOE FINANCIEREN WE ZORGINNOVATIES?

Technologie en digitalisering kunnen er voor zorgen dat het werk in de zorg plezierig blijft en de toenemende werkdruk vermindert. Tijdens het werk wordt je waarschijnlijk getriggerd dat het anders kan, en wellicht moet. Samen met je collega’s kun je dan kijken hoe het anders kan. Uiteindelijk zal er wel een plan moeten komen om de verandering in gang te zetten. En bij elk plan horen  ook de middelen en geld om het tot uitvoer te kunnen brengen. Subsidies en vouchers zijn daar juist voor bedoeld. Wat komt erbij  kijken om de juiste subsidie voor jouw plan te vinden en de stappen die er voor nodig zijn om de subsidie te verkrijgen. De praktijk staat daarbij voorop, want subsidie aanvragen en verantwoorden gaat alleen goed als je een goed beeld hebt van het uitvoeren van het plan. In deze workshop gaat men in op een aantal concrete subsidies kunnen helpen bij het implementeren en opschalen van technologie en innovaties binnen zorg- en welzijnsorganisaties.  Namelijk Training tot digicoach, Implementatie- en opschalingcoach; VIPP; Stimulering van e-health thuis en SET Visievorming e-health. Kijk hier verder:

“MOOIE PLANNEN! HOE KRIJG JE DIE GEFINANCIERD EN UITGEVOERD?”

Het zorglandschap en dus ook het landschap van financiering is erg complex. Om iets nieuws te implementeren zijn er meerdere routes die bewandeld kunnen worden: Innovatieroutes In De Zorg. In de volgende presentatie wordt dit mooi uiteengezet. Verschillende actoren hebben verschillende belangen en als het gaat om vernieuwen van zorg en de manier van werken, is het belangrijk om hier, van tevoren, goed bij stil te staan. In de volgende presentatie worden verschillende routes en verschillende belangen helder uiteen gezet.

INNOVATOR VAN EEN ZORGPRODUCT? – WIE GAAT JOUW INNOVATIE BETALEN?

Tip 6: De kansen en risico’s van kunstmatige intelligentie in de zorg

Artificial Intelligence (AI) of Kunstmatige Intelligentie is een verzamelnaam voor systemen die menselijk denken en leren kunnen nabootsen. Deze worden in de zorg ook toegepast. Op klinisch vlak bijvoorbeeld bij het beoordelen van röntgen of MRI foto’s, dit komt omdat het systeem een nieuwe foto met heel veel bekende foto’s kan vergelijken. Op proces vlak, hoe kunnen operationele processen beter en efficiënter gemaakt worden. De laatste is rond leefstijlmonitoring met bijvoorbeeld leefstijlmonitoring, hier kan op afstand de verpleegkundige en de bewoner helpen om iemand langer zelfstandig te laten wonen.

Als je meer wilt weten over het ontstaan van AI en welke stromingen er zijn in de wereld van AI, kijk dan de volgende sessie van Robert-Jan Sips. Hij neemt je mee in de wereld van de kunstmatige intelligentie. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren en wat zijn de risico’s en kansen. Na het kijken kun je voor jezelf de vraag beantwoorden of AI een risico vormen de zorg en welzijn of juist een kans zijn voor de uitdagingen in deze mooie sector.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN DE ZORG: REDEN TOT ZORG, OF ONTZORGING?

In de volgende presentatie van Roel Boumans worden mooie ins en outs gegeven van sociale AI in de zorg, hoe het bijvoorbeeld de zorgprofessional kan helpen in zijn dagelijks werk, maar ook dat de resultaten van kunstmatige intelligentie​ niet klakkeloos moeten worden aangenomen.

SOCIALE KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VOOR ZORG EN WELZIJN

 

Gekoppelde video's

Deel dit artikel

Waarom partner worden?

Door samen met de andere partners het Kennisfestival mogelijk te maken zorg je voor het vergroten van de kennis over de kansen en mogelijkheden die technologie biedt in zorg en welzijn voor professionals als studenten. Door kennis te vergroten wordt bijgedragen aan de bewustwording, acceptatie en adoptie van technologie.

En belangrijk! Alleen partners blijven toegang houden tot het leerplatform wat na het Technologie, Zorg en Welzijn festival op 18 maart blijft bestaan. Zodat ze alle opnames van sessie terug kunnen kijken, gebruik kunnen blijven maken van andere materialen op de site en zo het platform kunnen inzetten in hun opleidings- en ontwikkeltrajecten voor studenten en zorgprofessionals.

Wil je ook partner worden om zo te helpen om kennis te vergroten en zo bij te dragen aan de bewustwording, acceptatie en adoptie van technologie? En toegang te krijgen tot het leerplatform na 18 maart? Neem even contact op met Miranda Pol om de mogelijkheden te verkennen m.pol@tza.nu